top of page

Çevrimiçi Terapi Bilgilendirme Formu

Online Destek, Çevrimiçi Psikolojik Destek Bilgilendirilmiş Onam Formu

 

Psikolojik danışma sürecinde sahip olduğunuz haklarınız ve sorumluluklarınız vardır. Bilgilendirilmiş Onam Formu, psikolojik danışma süreciyle, sahip olduğunuz haklarla ve sorumluluklarla ilgili sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu form; uzman ile karşılıklı imzalanması sonucunda psikolojik danışma süreci boyunca karşılıklı yapılmış bir sözleşme niteliği taşıyacaktır.

Lütfen formun tamamını dikkatlice okuyunuz.

Psikolojik Danışma Sürecine İlişkin Bilgiler

 • Psikolojik danışma oturumları 50 dakika sürmektedir.

 • Psikolojik danışma oturumları, haftada bir sıklıkla; danışan ve uzman tarafından ortak belirlenen gün ve saatte gerçekleşecektir.

 • Oturumlar sırasında cep telefonunuz sessizde olmalıdır.

 • Seanslar çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği için, danışan kişinin sessiz, kapalı ve kendini güvende hissedeceği bir ortamı sağlaması kendi mükellefiyetindedir.
   

Danışmana Ait Sorumluluklar: 

 • Danışma esnasında elde edilen bilgi ve belgelerin danışman tarafından gizliliği sağlanır.

 • Psikolojik danışma ilişkisi sonlandırıldığında da danışman gizlilik ilkesine sadık kalır. Ancak “istisnai durumlar” karşısında gizliliğin sınırları bulunmaktadır. Danışanın kendisine veya üçüncü kişiye/kişilere ciddi bir zarar verme, danışanın sebebiyet verdiği, sonuçlarının engellenmesi ya da sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan bir suç işlemesi veya ceza ve hukuk davalarından tanıklık celbi gelmesi gibi durumlarda gizlilik bozulabilmektedir. Böyle bir durumda, öncesinde danışman danışana bilgi verecektir.

 • Bu durumlar dışında gizlilik bozulmayacak, psikolojik danışma bittikten sonra da devam edecektir. Psikolojik danışma sürecinde uzmanın alanını aşan ya da farklı bir uzmanın yardımının gerektiği bir durum söz konusu olursa (tıbbi, sosyal, hukuki, aile ile görüşme gibi.) danışma sürecine ek destek talebi yapılabilir ya da danışma süreci sonlandırılarak danışan en uygun yardımı sağlayabilecek kuruluşlara yönlendirilir. Hiçbir mazeret bildirmeden psikolojik danışma oturumlarına 2 hafta üst üste gelinmemesi durumunda danışman, psikolojik danışma sürecine son verme hakkına sahiptir.

  Danışana Ait Sorumluluklar

 • Psikolojik danışma sürecinde gönüllülük esastır. Psikolojik danışma sürecinden istediğiniz zaman yardım almaktan vazgeçme hakkınız bulunur. Danışmaya son vermek istediğinizde bu durumu danışmanınıza bildirmeniz gerekir. 

 • Psikolojik danışma sürecinin yararlı olması için oturumlara düzenli katılmanız önemlidir. Danışma randevularına belirlenen gün ve saatte seans odasında hazır olmanız ve oturumlara zamanında başlamanız gerekir.

 • Belirlenen seans saatine geç kalma durumunda, örneğin başlama saati 10.00 olarak belirlenmiş seansa 10.20’de gelindiğinde; seans 10.20-10.50 aralığında yapılabilecektir.

 • Psikolojik danışma oturumlarına katılmanıza engel olan önemli bir neden olduğunda danışmanınızı e-posta veya telefon yoluyla 24 saat öncesinden bilgilendirilmeniz gerekir. Hiçbir mazeret bildirmeden, yahut 24 saat öncesinden daha geç bir zamanda haber verilerek; 2 defa psikolojik danışma oturumlarına gelinmemesi sürecin sonlanması anlamına gelmektedir.

Danışan

Danışman

Başvurunuz için teşekkürler!Size kısa süre içinde dönüş yapacağız.

bottom of page