top of page

Bizleri daha iyi tanımakla daha güçlü iletişim ve güven çerçevesini çizmenize yardımcı olur.

düzce psikolog terapi
  • Whatsapp
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Mustafa AYDOĞAN
Kimdir?

Merhaba,

Gelişim Akademi Psikoloji Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi Uzman Psikolojik Danışman Mustafa AYDOĞAN, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. Akademik kariyerine 2019 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde önleyici rehberlik ve danışmanlık alanında tamamladığı yüksek lisans programı ile devam etmiştir. Mustafa AYDOĞAN, aynı zamanda 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığı aile danışmanlığı sertifikası ile alanında yetkinliğini pekiştirmiştir.

Kariyeri boyunca sürekli olarak kendini geliştirmeye ve güncel kalmaya önem veren Mustafa AYDOĞAN, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Bilişsel Davranışçı Terapi uygulayıcı eğitimi almış ve bu alanda uzmanlaşmıştır. Ayrıca, İstanbul GEDİK Üniversitesi'nde oyun terapisi, şema terapi ve WSC-R zeka testi eğitimlerini tamamlamıştır. Bunların yanı sıra çeşitli akademilerin sunduğu eğitim ve atölyelere düzenli olarak katılarak bilgi ve becerilerini güncellemektedir.

Mustafa AYDOĞAN, yetişkinlere yönelik Psikodinamik Terapi eğitimi almış ve bu alanda derinlemesine bilgi sahibi olmuştur. Psikodinamik terapi topluluğunun aktif bir üyesi olarak bu alandaki akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Gelişim Akademi Psikoloji Merkezi'nde, özellikle çocuk ve ergen terapileri ile yetişkin terapileri üzerine yoğunlaşan Mustafa AYDOĞAN, bireylerin ve ailelerin psikolojik ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Eğitim danışmanlığı, aile danışmanlığı, oyun terapisi ve Gelişim Takip Programı (GETAP) gibi hizmetler ile bireylerin gelişimine ve sağlığına katkıda bulunmaktadır.

Saygılarımla,

Gelişim Akademi Psikoloji Merkezi

Eğitim Sertifikalarımız

Gelişim Akademi
Hikayesi

Screenshot_1.png
Screenshot_2.png
Gelişim Akademi'nin Kuruluş Hikayesi

Ruh sağlığı beden sağlığı kadar hayati öneme sahiptir. Psikolojik sağlık, bireyin kendisiyle barışık olmasını, stresle başa çıkabilmesini ve günlük yaşamın zorluklarına karşı dirençli olmasını sağlar. Aynı zamanda, sağlıklı sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme yeteneğimizi de etkiler.

Bu temel ilkeyi benimseyerek, 2022 yılında Düzce’de Gelişim Akademi Psikoloji Merkezi'ni kurmaya karar verdik. Amacımız, bireylerin zihinsel ve duygusal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini artırmaktı. Bu hedefe ulaşmak için psikoterapiyi, bireylerin kendi iç dünyalarını daha iyi anlamalarına ve yaşamlarında anlam ve amaç bulmalarına yardımcı olan değerli bir araç olarak benimsedik.

Kuruluşun İlk Adımları

Gelişim Akademi Psikoloji Merkezi'ni kurarken, bireysel terapiden grup seanslarına, çocuk ve ergen danışmanlığından aile terapisine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmayı planladık. Toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmak için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri, seminerler, atölye çalışmaları ve eğitim programları düzenlemeye başladık. Amacımız, psikolojik sağlığın önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalığı artırmaktı.

Çocuklar ve Ergenlere Yönelik Hizmetler

Özellikle çocuklar ve ergenler, Gelişim Akademi Psikoloji Merkezi’nin üzerinde durduğu gruplardan biri oldu. Bu yaş gruplarına yönelik oyun terapisi, eğitim danışmanlığı ve aile içi iletişim becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetlerle, genç bireylerin sağlıklı bir psikolojik yapıya sahip olmaları için çalışmalar yürüttük.

Sürekli Gelişim ve Topluma Katkı

Gelişim Akademi Psikoloji Merkezi’nin hikayesi, bireylerin ve toplumun zihinsel sağlığını iyileştirmeye yönelik sürekli bir çaba ve adanmışlıkla doludur. Her gün yeni bir adım atarak, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarını ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedefledik.

Hedefler ve Vizyon

Kurum olarak, her bireyin daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmayı amaçladık. Toplumun her kesimi için psikolojik sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve bu konuda farkındalığı artırmak bizim için öncelikli oldu. Böylece, bireylerin iç huzurunu ve ruhsal iyiliğini desteklemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Devam ediyoruz ...

Düzce Gelişim Akademi Psikoloji Merkezi olarak, 2022’den bu yana toplumun zihinsel sağlığını iyileştirmek için çıktığımız bu yolculukta, her bireyin daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, bireysel farkındalığı artırarak, olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeyi ve insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Gelişim Akademi, bireylerin ve toplumun zihinsel sağlığını iyileştirmeye yönelik sürekli bir çaba ve adanmışlıkla dolu bir hikaye olarak, her geçen gün daha da büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

bottom of page